ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์

 ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ : แนะนำร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์
 
ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์
 

จาระบีคืออะไร

ความรู้เกี่ยวกับ จาระบี

 

Article : บทความยานยนต์

หมวดหมู่ บทความ : รอบรู้เรื่องรถ-การบำรุงรักษารถ

 

ส่วนประกอบของจาระบี 


จาระบี  จารบีคืออะไร ตามมาตรฐาน ASTM ว่าเป็นสารที่มีสถานเป็นของแข็งจนถึงเป็นกึ่งของแข็งกึ่งของเหลว ที่เกิดจากการกระจายตัวของสารอุ้มน้ำมัน(Thickening agent) ในสารหล่อลื่นเหลว

จารบีประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3ชนิด คือ น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) และสารอุ้มน้ำมันหรือตัวทำให้ข้น (Thickening agent) ซึ่งส่วนมากจะเป็นสารประกอบของสบู่ (soap) และสารที่ไม่ใช่สบู่ (non-soap)

          จารบีมีหลายชนิดตั้งแต่ที่เป็นจาระบีจากสบู่โลหะแบบธรรมดา โดยมีสารอุ้มน้ำมันพวกน้ำมันแร่ (Simple Metallic soap thickened mineral oils) จนถึงจาระบีจากสบู่เชิงซ้อนซึ่งประกอบด้วยสารอุ้มน้ำมันตั้งแต่สองชนิด นอกจากนี้ยังมีจาระบีชนิดที่มีสารอุ้มน้ำมันประเภทสารอินทรีย์ และแร่โดยมีน้ำมันพื้นฐานเป็นน้ำมันแร่ และหรือน้ำมันสังเคราะห์

จารบีจะประกอบด้วยของเหลวประมาณ 90% ของน้ำหนักทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่ได้จากปิโตรเลียม เนื่องจากน้ำมันประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการใช้งาน และราคาไม่สูงนัก หรืออาจเป็นน้ำมันสังเคราะห์ต่างๆซึ่งจะนำมาใช้เมื่อต้องการจารบีที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงมากๆเป็นต้น

ลักษณะทางเคมีของน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อเลือกใช้สารอุ้มน้ำมันที่เหมาะสมกัน

คุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญของน้ำมันพื้นฐาน ได้แก่

- คุณสมบัติในการหล่อลื่น
- ความหนืด (มีส่วนสำคัญต่อความแข็งแรงของฟิล์มสารหล่อลื่น)
- ความต้านทานในการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (ทำให้ทนต่อความร้อน และมีอายุการใช้งานนานขึ้น)
-  จุดไหลเท (ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ)เพื่อต้านทานการระเหย และความสามารถในการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้น)

 

              การใช้จารบีกับแบริ่งความเร็วสูง ที่รับแรงไม่มาก ควรเลือกใช้น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ ระหว่าง 40-110 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สำหรับการใช้แบริ่งแบบลูกปืน และแบริ่งทั่วไปนั้น ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 80-200 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สำหรับงานแบริ่งที่มีความเร็วต่ำ ที่รับแรงกระแทกสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 150-500 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส และบางที่อาจสูงถึง 1500 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส                สารเพิ่มคุณภาพ

สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะของจารบีโดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่ละลายได้ในน้ำมัน ซึ่งจะละลายอยู่ในส่วนของน้ำมันในจารบี นอกจากนี้ยังมีการใช้สารหล่อลื่นแข็งหลายชนิด เช่น แกรไฟท์ (Graphite) โมลิบดีนัม-ไดซัลไฟด์ (Molibdenum Disulphide) คาร์บอเนต (Carbonates) และพวกแป้งต่างๆ โดยทั่วไปความเข้มข้นของสารเพิ่มคุณภาพในจารบีจะสุงกว่าในน้ำมันหล่อลื่น ดังนั้นการเลือก additive จำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบของ additive ในการทำลายความคงตัว(de-stabilizing) ของโครงสร้างสารอุ้มน้ำมัน และคุณสมบัติในการเปลี่ยนรูปและการไหลของสาร (rheological properties)

 

               สารเพิ่มคุณภาพในจารบีแบ่งได้ 4 ประเภท คือ

-    สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้านทานการสึกหรอและรองรับแรงกดสูง (Anti-wear and extreme pressure additive) ใช้เพื่อเพิ่มความต้านทานที่การใช้งานหนัก และรองรับแรงกระแทกสูง

-     สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน

-     สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้ารทานการกัดกร่อน ทั่งที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจากความชื้นและการกัดกร่อนจากสารเคมี

-     สารเพิ่มคุณภาพที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและช่วยในการยึดเกาะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการเกาะติดที่ดีกับผิวที่ต้องการหล่อลื่น

               สารหล่อลื่นแบบแข็ง จารบีมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นแบบแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดแรงเสียดทานและทนต่อการใช้งานหนัก นอกจากนี้ยังช่วยให้จารบีมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ

ในทางปฏิบัติเรามักใช้สารประเภท แกรไฟท์ (Graphite) โมลิบดีนัม-ไดซัลไฟด์ (Molibdenum Disulphide) เป็นส่วนผสมของสารหล่อลื่นแบบแข็งเนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งเป็นแผ่น เพื่อยึดเกาะเป็นเกราะป้องกันผิวโลหะเพื่อลดแรงเสียดทานได้ดี

               สารอุ้มน้ำมัน โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทจารบีตามชนิดของสารอุ้มน้ำมันที่นำมาใช้ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อคุณสมบัติของจารบี

จารบีส่วนใหญ่จะใช้โลหะของ(Metal Soap) เป็นสารอุ้มน้ำมัน ซึ่งมีโครงสร้างที่สามารถอุ้มน้ำมันหล่อลื่นไว้ได้ ซึ่งการเปรีบยเทียบจารบีกับฟองน้ำจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งการเปรียบเทียบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับสารอุ้มน้ำที่ไม่ใช่สบู่ (non-soap thickener)

*ข้อควรระวังว่า จารบีเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกอุ้มอยู่ในสารอุ้มน้ำมัน (thickened oil) ไม่ได้เป็นน้ำมันเข้มข้น (thick oil)

 

 

    การแบ่งชนิดจารบีตามชนิดของสารอุ้มน้ำมัน มีดังนี้

1. สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่โลหะ สามารถแบ่งเป็น

-   สบู่แบบดั้งเดิม (Conventional Soaps) เช่น สบู่ Lithium, สบู่Calcium, สบู่ Aluminium, สบู่ Lithium-Calcium

-   สบู่เชิงซ้อน (Complex Soaps) เช่น สบู่ Lithium complex, สบู่Calcium complex, สบู่Aluninium complex

และในปัจจุบันได้มีกานพัฒนาสารอุ้มน้ำที่ทำจากสบู่เชิงซ้อน Calcium Sulfonate Complex ซึ่งถือว่าเป็นสบู่เชิงซ้อนแบบพิเศษ

2. สารอุ้มน้ำมันที่ไม่ใช่สบู่ เช่น พวกโคลน (Clay), Silica, Polyurea

3. สารอุ้มน้ำที่ผลิตจากสบู่อินทรีย์โลหะอัลคาไล (Alkali Metal) ส่วนใหญ่ผลิตจากไขสบู่ (Saponifying Fat)

ไขน้ำมัน (Fatty Oil) sหรือกรดไขมัน (Fatty Acid) กับโลหะอัลคาไล ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา (Saponification Process) ซึ่งสามารถเขียนในรูปอย่างง่ายได้ว่า กรด + ด่าง -> เกลือ+น้ำโดยโลหะอัลคาไลที่ใช้กันมากคือ ไฮดรอกไซด์ของ Lithium, Calcium, Aluninium วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมเพื่อผลิตสบู่ของจารบีในปัจจุบัน ได้แก่ 12-Hydroxystearic acid ที่ได้จากน้ำมันละหุ่ง (Castor Oil) เนื่องจากหาได้ง่ายในรูปของ Methyl Ester acid, Tri-glyceride ที่ผลิตจากปฏิกิริยาของน้ำกับน้ำมัน (hydrogenation) ซึ่งการเติมกรดอินทรีย์ลงไปในระหว่างกระบวนการทำสบู่นี้จะได้สบู่เชิงซ้อนจากไขประเภทHydroxystearic ที่มีจุดหลอมตัวและความคงทนของโครงสร้างสูงขึ้นกว่าปกติ


อ่าน : 8772  ครั้ง

 


Tag : บำรุงรักษารถยนต์: เทคโนโลยียานยนต์: เครื่องยนต์

Rating :

บทความหมายเลข 49 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 62 votes)

ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา ! กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก chiangmai-cardec.com กดเลยนะครับ !!!!!

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

( กรุณา Login Facebook ก่อนแสดงความคิดเห็นครับ )

 

 

เรื่องแนะนำ 

 
 

  รอบรู้เรื่องรถ-การบำรุงรักษารถ 

ความสำคัญของการบำรุงรักษารถยนต์

view : 2396

ประกันภัยรถยนต์ สำคัญอย่างไร

view : 1956

วิธีการดูแลรถใหม่ รถป้ายแดง

view : 2385

การขับรถด้วยเกียร์อัตโนมัติ หรือ เกียร์ออโต้

view : 3411

การใช้เกียร์อัตโนมัติ

view : 2295

ไฟท้ายรถยนต์ในอนาคต

view : 1851

แบตเตอรี่รถยนต์ คืออะไร ความหมายแบตเตอรี่รถยนต์ หน้าที่แบตเตอรี่รถยนต์

view : 3038

ขับรถทางตรงผ่านสี่แยก ต้องเปิดไฟผ่าหมากหรือไม่

view : 4180

การดูแลรักษาเบาะรถยนต์

view : 4397

การรักษาขอบยางกระจกรถยนต์

view : 5823

การดูแลรถสีขาว ให้ดูงามตา

view : 5370

วิธีล้างห้องเครื่องรถให้เงางาม

view : 8436

วิธีการกำจัดกลิ่นอับในรถยนต์

view : 5035

ใบปัดน้ำฝน และการดูแลที่ปัดน้ำฝน รถยนต์

view : 6201

การทำ ดีเอ็นเอ รถยนต์ หยุดโจรกรรมรถ

view : 4105

ข้อมูลเว็บไซต์

ข่าวสารยานยนต์

ธุรกิจยานยนต์

ติดต่อเรา

ติดต่อโฆษณา์กับทางเรา
โทรศัพท์ : 086-5876444
อีเมล์ : cardeccm@gmail.com
 Home    l    About us    l    Contact us
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 chiangmai-cardec.com